Aviso Legal

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 de da Ley 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, Teqsons en calidade de titular del web site quiroselectronica.com, procede a comunicarlles os datos identificativos esixidos pola referida norma:

Marca comercial: Teqsons

Denominación social: Benito Quirós González

Domicilio social: Doctor Corbál , 60 Baixo - 36207 Vigo (Pontevedra).

CIF: 36064700X

Dirección de enderezo electrónico: teqsons@quiroselectronica.com

A presente información conforma e regula as condicións de uso, das limitacións de responsabilidade e as obrigas que, os usuarios da páxina Web que se publica baixo o nome do dominio quiroselectronica.com, asumen e se comprometen a respetar.